Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

SWISS CONTRIBUTION

Konspekt programu edukacyjnego
pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin lekcyjnych. Cały program może zostać przeprowadzony w ciągu jednego dnia. W tej kwestii jest duża dowolność. Nie należy natomiast zbyt rozciągnąć w czasie realizacji programu, ponieważ jego oddziaływanie będzie mniejsze.
I część programu: „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”. Najważniejsze tezy tej części programu:

  • życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości; 
  • substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

II część programu: „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).
Najważniejsze tezy tej części programu:

  • substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
  • substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

III część programu: „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).
Najważniejsze tezy tej części programu:

  • substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;
  • miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

Program oparty jest na aktywizacji uczestników, którzy w wyniku zadawanych przez prowadzącego pytań, formułują tezy, są autorami komunikatów profilaktycznych.

Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką. Pan dr Wojcieszek przedstawił wyniki ewaluacji formatywnej programu przeprowadzonego przez Autora wśród studentów (40 osób, średnia wieku: 22,5 roku). Wyniki ewaluacji potwierdzają, że struktura programu jest prawidłowo zaprojektowana. 95 % osób biorących udział w zajęciach pozytywnie je oceniło. 100% uczestników uważa, że należy proponować takie zajęcia osobom w ich wieku. 65% badanych oceniło, że uczestnicy zajęć będą po nich bardziej ostrożni w kwestii używania substancji psychoaktywnych. 100 % uczestników odpowiedziało, że chciałoby, aby w przyszłości ich dzieci wzięły udział w takich zajęciach w szkole. W zwróconych ankietach ewaluacyjnych było bardzo dużo komentarzy wpisów potwierdzających zasadność podejmowanej tematyki. Wyniki ankiety wskazują na przydatność programu, narzędzi oraz dobrą dynamikę pracy opartą o zaproponowaną strukturę programu.

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.