Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Na podstawie art. 10 ust. 4, art. 36 ust. 3b, 3c ustawy z 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263 z późn.zm.) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Inowrocławiu, Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego  prowadzi działalność usługową.

Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 764, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji,  stwierdzający, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Plac Klasztorny 1b; 88-100 Inowrocław spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Szczegółowy wykaz wykonywanych badań zgodny z Zakresem Akredytacji AB 764, dostępnym na stronie PCA http://www.pca.gov.pl.

W jej ramach można wykonać:

  • badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne  próbek wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.), a także w aspekcie wymagań stawianych w dyrektywie Unii Europejskiej 80/778/EEC lub 98/83/EC,
  • badania mikrobiologiczne próbek wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 478),
  • badania próbek wody z basenu,
  • badana testów skuteczności sterylizacji.

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.