Szukaj

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu

lek.wet. Marek Pruś

 

Zastępca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Piotr Jałoszyński

 

 Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

mgr Gabriela Lewicka

 

Kierownik Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego

mgr inż. Katarzyna Krzymińska –Żeromska 

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Iwona Zakrzewska 

 

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

mgr Agnieszka Strzelecka  

 

Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

 mgr inż. Halina Michalska

 

Główny Księgowy

Beata Strzelecka

 

Specjalista ds. Systemu Jakości

Joanna Drzewiecka

ABC zbieracza grzybów       

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

                                                      

 

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

                                    

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.