Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

           W dniach 31 maja i 1 czerwca 2016r. został ogłoszony konkurs Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa                         Higienicznego , pt. "Oddal to".

          Konkurs "Oddal to" poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji "Oddal to". Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach- dla ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

         W pierwszym przypadku zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji będą zgłaszane przez uczestników w terminie poprzez dedykowaną stronę internetową- www.oddalto.gis.gov.pl

Pliki do pobrania
Pobierz plik (KW_63532_WSSE_plik2.DOC)KW_63532_WSSE_plik2.DOC27 kB127 Pobieranie
Pobierz plik (KW_63532_WSSE_plik3.PDF)KW_63532_WSSE_plik3.PDF285 kB141 Pobieranie
Pobierz plik (KW_63532_WSSE_plik4.DOCX)KW_63532_WSSE_plik4.DOCX10 kB124 Pobieranie
Pobierz plik (KW_63532_WSSE_plik5.DOCX)KW_63532_WSSE_plik5.DOCX12 kB122 Pobieranie
Pobierz plik (KW_63532_WSSE_plik6.DOCX)KW_63532_WSSE_plik6.DOCX14 kB153 Pobieranie

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.