Szukaj

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Pięć kroków (lub podstawowych zasad) uprawy bezpiecznych owoców i warzyw

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przypomina, iż zgodnie z art.61 i 63 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru  zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Ulotka.pdf)Ulotka.pdf 195 kB54 pobrań
Pobierz plik (Wytyczne_GHP_i_GMP_przy_produkcji_ywnoci_w_warunkach_domowych.PDF)Wytyczne_GHP_i_GMP_przy_produkcji_ywnoci_w_warunkach_domowych.PDF 815 kB37 pobrań

ABC zbieracza grzybów       

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

                                                      

 

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

                                    

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.