Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

       Na stronie internetowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umieszczono informacje, że  w ostatnich dniach obserwuje się kożuchy obumarłych glonów gromadzące się w strefie brzegowej części jezior oraz zbiorników zaporowych położonych w województwie kujawsko-pomorskim. Przybierają one charakterystyczną sino-zieloną barwę i wydzielają specyficzny zapach. Jest to naturalne zjawisko związane z cyklem życiowym organizmów wodnych – przede wszystkim sinic. Po ustaniu wegetacji ich komórki wypływają na powierzchnię wody. Występuje z dużą intensywnością przy zmianie warunków pogodowych, głównie po nocnych spadkach temperatury. Zjawisko to jest szczególnie dobrze widoczne w godzinach porannych, przy braku wiatru i falowania. Bujny rozwój glonów jest efektem nadmiernej eutrofizacji wód powierzchniowych. Z uwagi na mogące wystąpić negatywne skutki zdrowotne należy unikać wchodzenia do wody w miejscach gromadzenia się martwych glonów.

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.