Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie do udziału w konferencji 'Szczepienia ochronne - jak zachęcić nieprzekonanych' !

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konferencji pn. „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych” organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka w ramach działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanej do lekarzy rodzinnych i pediatrów. Konferencja odbędzie się 29 września 2018 roku (sobota) w Instytucie Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17a w Warszawie.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

Szczegółowe informacje na stronach:

     

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.