Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

  • w powiecie inowrocławskim nie utworzono kąpielisk,

  • występują dwa miejsca wykorzystywane do kąpieli:

Miejscowość

Nazwa akwenu kąpieliskowego

Nazwa miejscowości kąpieliskowej

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Organizator

Czas trwania sezonu kąpielowego

Kruszwica

Jezioro Gopło

„Cypel”

Na półwyspie Rzępowskim

przydatna do kąpieli

( ocena jakości wody z dnia 22 czerwca 2015 r.)

Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

1.07.2015 r.- 31.08.2015 r.

Janikowo

Jezioro Pakoskie

ul. Główna 42

88-160 Janikowo

przydatna do kąpieli

( ocena jakości wody z dnia 30 czerwca 2015 r.)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie, ul. Bp. Michała Kozala 3, 88-160 Janikowo

1.07.2015 r.- 30.08.2015 r.

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.