Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Potwierdzenie kompetencji

 

     

      Bardzo ważnym elementem pracy laboratorium badawczego jest systematyczny udział w porównaniach międzylaboratoryjnych/ badaniach biegłości, prowadzonych przez niezależnych organizatorów. 

      Uzyskiwanie zadowalających wyników w takich porównaniach/ badaniach biegłości  pozwala na wykazanie kompetencji personelu laboratorium w zakresie prowadzonych badań oraz umożliwia zapewnienie spójności pomiarowej.

Potwierdzenie tego, że laboratorium otrzymuje wiarygodne wyniki, jest dużym atutem dla jego klientów.

 

     Laboratorium nasze systematycznie bierze udział w takich porównaniach międzylaboratoryjnych uzyskując wyniki zadowalające.

 

Badania  mikrobiologiczne

 

      W marcu 2012r Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2012, I Runda.

Zakres porównania obejmował parametry: 

-  Bakterie grupy coli,

-  Escherichia coli,

-  Enterokoki (paciorkowce kałowe),

-  Ogólna liczba kolonii na agarze  odżywczym w 36°C,

-  Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C.

 

     We wrześniu 2012r laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2012, II Runda,

w zakresie:

-  Gronkowce koagulazododatnie.

W obu przypadkach laboratorium osiągnęło wyniki zadowalające.

 

    We wrześniu 2013r Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2013, II Runda.

Zakres porównania obejmował:

-      Bakterie grupy coli,

-       Escherichia coli.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.

 

W listopadzie 2014r Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2014, III Runda.

Zakres porównania obejmował:

-      Bakterie grupy coli,

-       Escherichia coli.

-       Gronkowce koagulazododatnie,

-       Enterokoki (paciorkowce kałowe),

-       Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 36°C,

-       Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C.

-      Pseudomonas aeruginosa.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.

 

W kwietniu 2015r Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2015, I Runda.

Zakres porównania obejmował:

-      Bakterie grupy coli,

-       Escherichia coli.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

W lutym 2018 Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2018, I Runda.

Zakres porównania obejmował:

  • Bakterie grupy coli,
  • Escherichia coli,
  • Gronkowce koagulazododatnie,
  • Enterokoki (paciorkowce kałowe),
  • Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 36°C,
  • Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C,
  • Pseudomonas aeruginosa.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.

 

W kwietniu 2018 Laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych badań porównawczych w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2018, II Runda.

Zakres porównania obejmował:

  • Escherichia coli, metoda zminiaturyzowana (NPL),
  • Enterokoki (paciorkowce kałowe).

Laboratorium również uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

 

 

Badania  fizykochemiczne

 

   W marcu 2011r Laboratorium uczestniczyło w ProgramieMiędzylaboratoryjnych Badań Porównawczych w zakresie fizykochemii wody, QUALICON 2011-I runda, organizowanym przez Gdańską Fundację Wody, w zakresie oznaczania:

 -  azotu azotynowego,

 -  azotu azotanowego,

 -  pH.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.

 

    We wrześniu 2012r laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych  Badań Porównawczych z zakresu fizykochemii  wody QUALICON 2012-II runda, organizowanym przez Gdańska Fundację Wody. 

Zakres badań obejmował:

-  barwę,

-  przewodność elektryczną właściwą. 

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.

 

    W marcu 2013r  laboratorium brało udział w Programie Międzylaboratoryjnych Badań Porównawczych z zakresu fizykochemii  wody QUALICON 2013-I runda, organizowanym przez Gdańską Fundację Wody. 

Zakres badań obejmował oznaczanie:

   -  manganu,

   -  azotu amonowego,

   -  azotu azotanowego.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.

 

     We wrześniu 2013r laboratorium brało udział w badaniach biegłości przez miedzylaboratoryjne porównania QUALICON 2013-II-runda, organizowanym przez Gdańską Fundację Wody, w zakresie oznaczania:

   - żelaza.   

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające.

 

 

    W 2014r Laboratorium brało również udział w Programie Międzylaboratoryjnych Badań Porównawczych z zakresu fizykochemii wody, QUALICON 2014-I Runda, organizowanym przez  Gdańską Fundację Wody, w zakresie oznaczania:

    -  chlorków,

    -  twardości,

    -  mętności.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające .

 

 

W 2015r Laboratorium brało również udział w Programie Międzylaboratoryjnych

Badań Porównawczych z zakresu fizykochemii wody, QUALICON 2015-II Runda, organizowanym przez Gdańską Fundację Wody, w zakresie oznaczania:

- barwy,

- mętności,

- odczyn pH,

- przewodności,

- chlorków,

- azotu azotynowego,

- twardości ogólnej,

- manganu,

- żelaza,

- azotu amonowego,

  - azotu azotanowego.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

 

W 2016r Laboratorium brało udział w badaniach biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne z zakresu fizykochemii wody, SILESIALAB 2016,I Runda.

   Zakres badań obejmował oznaczanie:

- barwy,

- mętności,

- odczyn pH,

- chlorków,

- twardości ogólnej,

- utlenialności z KMnO4 (indeks nadmanganianowy),

  - azotanów.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

 

W marcu 2018r Laboratorium brało udział w badaniach biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne z zakresu fizykochemii wody, SILESIALAB 2018,             

I Runda.

   Zakres badań obejmował oznaczanie:

- pH,

- przewodności elektrycznej właściwej,

- barwy,

- mętności,

- azotanów,

- azotynów,

- jonu amonowego,

- manganu,

- żelaza.

Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające i potwierdziło kompetencje w tym zakresie.

 

 

 

 

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.