Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego prowadzi działania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi:

 • Sprawuje nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:
  • Gromadzi i weryfikuje dane epidemiologiczne, monitoruje występowanie schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych mogących świadczyć i zagrożeniu bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,
  • Prowadzi dochodzenia epidemiologiczne w ogniskach chorób zakaźnych, opracowuje ogniska epidemiczne, podejmuje działania przeciwepidemiczne, 
  • Prowadzi działania związane z funkcjonowaniem systemu epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą, 
  • Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych i zakażeń, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze powiatu.
 • Prowadzi nadzór nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych:
  • Kontroluje terminowość i zakres realizacji Programu Szczepień Ochronnych
  • Egzekwuje obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym,
  • Egzekwuje od świadczeniodawców uzyskiwanie maksymalnego poziomu uodpornienia populacji podlegającej szczepieniom ochronnym,
  • Kontroluje przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych podczas wykonywania szczepień ochronnych,
  • Sporządza analizy i sprawozdania z zakresu szczepień ochronnych,
  • Prowadzi działania mające na celu całodobowe monitorowanie i rejestrację temperatury przechowywania preparatów szczepionkowych u świadczeniodawców,
  • Prowadzi nadzór nad działaniem urządzeń monitorujących i rejestrujących temperaturę w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania szczepionek w magazynach PSSE, 
  • Sporządza roczne zamówienie na preparaty szczepionkowe, 
  • Prowadzi monitoring prawidłowości wykorzystania szczepionek,
  • Sporządza raporty ze stanu zapasów preparatów szczepionkowych.
 • Prowadzi ustawowo obowiązujące rejestry:
  • Rejestr zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi objętych obowiązkiem zgłaszania, w tym gruźlicy i chorób przenoszonych drogą płciową,
  • Rejestr zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
  • Rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych,
  • Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 • Sporządza sprawozdania, raporty dotyczące chorób zakaźnych i zakażeń oraz realizacji szczepień ochronnych oraz oceny stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Prowadzi bieżący nadzór sanitarny nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 • Opiniuje pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Współpracuje z innymi organami w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz uruchamiania systemu wczesnego ostrzegania.

            Wzory formularzy stosowanych w Nadzorze Epidemiologicznym dostępne są także na stronie  NIZP - PZH  http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/index.htm   Zakładka : Aktualne Zgłoszenia, Sprawozdania zbiorcze , Inne Formularze.

 

FORMULARZE DO POBRANIA !

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.