Szukaj

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy nadzór nad:

 • placówkami nauczania i wychowania,
 • wyposażeniem przedszkoli i szkół w certyfikowane meble,
 • spełnieniem wymagań w stosunku do urządzeń i sprzętu sportowego w szkołach,
 • dostosowaniem mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w placówkach oświatowo - wychowawczych,
 • higieną procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych,
 • warunkami do utrzymania higieny w placówkach oświatowo - wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia uczniom dostępu do bieżącej ciepłej wody,
 • zapewnieniem uczniom możliwości pozostawiania podręczników i przyborów w szkołach,
 • warunkami do realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach,
 • placówkami wypoczynku zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • placówkami wypoczynku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • nad przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego 2013/2014, 

 

 • wydajemy decyzje administracyjne mające na celu poprawienie stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych placówek,
 • wydajemy opinie sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych, punktów przedszkolnych i przedszkoli,
 • rozpatrujemy interwencje dotyczące nadzorowanych placówek.

ABC zbieracza grzybów       

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

                                                      

 

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

                                    

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.