SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

(Dz.U.z 2013r. poz.267)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

(DZ.U.02.5.46)