Komunikaty i ogłoszenia

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 17 marca 2020r. do odwołania, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.Wszelkie pisma prosimy składać za pośrednictwem: poczty, ePUAP, e-mail lub faxu.

Kontakt ze Stacją możliwy jest poprzez telefony podane na stronie.

               KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Inowrocławiu

z dnia 27 marca 2020 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

podaje do publicznej wiadomości informacje

dotyczące  działań podjętych w celu wykonania nakazów

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

znak: ZSZZS.440.84.2018.AO.I, z dnia 20 stycznia 2020r.

 

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych  ( Dz.U z 2019r, poz. 1781) 

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2020r,

 nakazy w/w decyzji zostały wykonane.

Opinia Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r., dotycząca konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID - 19.

 

   Szanowni Państwo!

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej docierają informacje nt. “przebierańców” podających się za ratowników medycznych bądź pracowników firm dezynfekcyjnych, którzy dokonują rzekomych rutynowych kontroli temperatury lub dezynfekcji mieszkania w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Informujemy, iż pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ani służb medycznych nie dokonują tego typu czynności!!

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie rekomenduje żadnych firm dezynfekcyjnych do prowadzenia tego typu działań!!

Oszuści podszywający się pod pracowników służb medycznych/sanitarnych wchodzą w ten sposób do mieszkań i wykorzystując nieuwagę domowników okradają ich z cennych przedmiotów i gotówki!

Prosimy Państwa o zachowanie czujności
i niewpuszczanie oszustów do swoich domów/mieszkań!!

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące obecnej sytuacji.