Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące obecnej sytuacji.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi