Opinia Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r., dotycząca konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID - 19.