KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Inowrocławiu

z dnia 27 marca 2020 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

podaje do publicznej wiadomości informacje

dotyczące  działań podjętych w celu wykonania nakazów

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

znak: ZSZZS.440.84.2018.AO.I, z dnia 20 stycznia 2020r.

 

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych  ( Dz.U z 2019r, poz. 1781) 

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2020r,

 nakazy w/w decyzji zostały wykonane.