Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy / na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego

 

 

Prosimy o pobranie poniższego załącznika - "oswiadczenie kwarantanna"