Komunikaty i ogłoszenia

Dotyczy zgłoszenia do użytkowania obiektu w trybie art. 56 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w czasie epidemii koronawirusa.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

Komunikat nr 7/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Dotyczy wodociągu Gocanowo, gm. Kruszwica zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, konsumentów wody w miejscowościach: Gocanowo, Gocanówko, Kicko, Tarnówko, Rusinowo, Głębokie.

               KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Inowrocławiu

z dnia 27 marca 2020 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

podaje do publicznej wiadomości informacje

dotyczące  działań podjętych w celu wykonania nakazów

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

znak: ZSZZS.440.84.2018.AO.I, z dnia 20 stycznia 2020r.

 

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych  ( Dz.U z 2019r, poz. 1781) 

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2020r,

 nakazy w/w decyzji zostały wykonane.

Opinia Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r., dotycząca konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID - 19.