Komunikaty i ogłoszenia

KOMUNIKAT Z DN. 16.08.18r.

 

 

Legioneloza - informacje dla osób podróżujących.

Jakość wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu inowrocławskiego 2018 rok.

KOMUNIKAT NR 4/2018

KOMUNIKAT ODWOŁUJĄCY NR 2/2018