Komunikaty i ogłoszenia

Stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie wykonywania testów immunologicznych pracownikom placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oświatowych.

Wytyczne dla funkcjonowania siłowni / klubu fitness w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Zalecenia w sprawie zasad postępowania z pościelą / bielizną osób przebywających w szpitalach, izolatorium i innych obiektach zinstytucjonalizowanych gdzie przebywają chorzy na COVID-19

Zalecenia dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Dotyczy zgłoszenia do użytkowania obiektu w trybie art. 56 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w czasie epidemii koronawirusa.