Komunikaty i ogłoszenia

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

Komunikat nr 7/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Dotyczy wodociągu Gocanowo, gm. Kruszwica zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, konsumentów wody w miejscowościach: Gocanowo, Gocanówko, Kicko, Tarnówko, Rusinowo, Głębokie.

               KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Inowrocławiu

z dnia 27 marca 2020 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

podaje do publicznej wiadomości informacje

dotyczące  działań podjętych w celu wykonania nakazów

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

znak: ZSZZS.440.84.2018.AO.I, z dnia 20 stycznia 2020r.

 

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych  ( Dz.U z 2019r, poz. 1781) 

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2020r,

 nakazy w/w decyzji zostały wykonane.

Opinia Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r., dotycząca konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID - 19.

 

   Szanowni Państwo!

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej docierają informacje nt. “przebierańców” podających się za ratowników medycznych bądź pracowników firm dezynfekcyjnych, którzy dokonują rzekomych rutynowych kontroli temperatury lub dezynfekcji mieszkania w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Informujemy, iż pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ani służb medycznych nie dokonują tego typu czynności!!

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie rekomenduje żadnych firm dezynfekcyjnych do prowadzenia tego typu działań!!

Oszuści podszywający się pod pracowników służb medycznych/sanitarnych wchodzą w ten sposób do mieszkań i wykorzystując nieuwagę domowników okradają ich z cennych przedmiotów i gotówki!

Prosimy Państwa o zachowanie czujności
i niewpuszczanie oszustów do swoich domów/mieszkań!!