Komunikaty i ogłoszenia

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące epidemii COVID-19 oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu).


 

 

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące funkcjonowania różnych branż w trakcie epidemii.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2