Komunikaty i ogłoszenia

Legioneloza - informacje dla osób podróżujących.

Jakość wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu inowrocławskiego 2018 rok.

KOMUNIKAT NR 4/2018

KOMUNIKAT ODWOŁUJĄCY NR 2/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przypomina, iż zgodnie z art. 61 i 63 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia podmioty prowadzące działalność w ramach produkcji pierwotnej oraz w ramach dostaw bezpośrednich zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Producenci produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego zobowiązani są produkować żywność zgodnie z przepisami prawa w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa przy zachowaniu najwyższych obowiązujących standardów jakości.

Komisja Europejska opracowała wytyczne dotyczące ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny. Dokument ten udziela producentom na poziomie produkcji podstawowej (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) pomocy w poprawnym jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw. Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny(2017/C 163/01) zawiera wytyczne dotyczące sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dobre praktyki higieniczne (GHP) w produkcji podstawowej w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze świeżych owoców i warzyw sprzedawanych konsumentom w stanie surowym (nieprzetworzonych) lub w minimalnym stopniu przetworzonych (mytych, sortowanych, pakowanych).

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne są informacje dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/informacja-dla-plantatorow-i-punktow-skupu-owocow-i-warzyw/