Komunikaty i ogłoszenia

Ocena  stanu  sanitanego  urzadzeń i jakości wody w powiecie inowrocławskim za II półrocze  2016 r.

Bezpłatne, Certyfikowane Szkolenia w ramach projektu, pt. "Zapobieganie zarażeniom HCV"

       Na stronie internetowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umieszczono informacje, że  w ostatnich dniach obserwuje się kożuchy obumarłych glonów gromadzące się w strefie brzegowej części jezior oraz zbiorników zaporowych położonych w województwie kujawsko-pomorskim. Przybierają one charakterystyczną sino-zieloną barwę i wydzielają specyficzny zapach. Jest to naturalne zjawisko związane z cyklem życiowym organizmów wodnych – przede wszystkim sinic. Po ustaniu wegetacji ich komórki wypływają na powierzchnię wody. Występuje z dużą intensywnością przy zmianie warunków pogodowych, głównie po nocnych spadkach temperatury. Zjawisko to jest szczególnie dobrze widoczne w godzinach porannych, przy braku wiatru i falowania. Bujny rozwój glonów jest efektem nadmiernej eutrofizacji wód powierzchniowych. Z uwagi na mogące wystąpić negatywne skutki zdrowotne należy unikać wchodzenia do wody w miejscach gromadzenia się martwych glonów.

LEGIONELLA- podstawowe informacje !!!

Podstawowe informacje

dotyczące zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla  dzieci i młodzieży