SWISS CONTRIBUTION

Konspekt programu edukacyjnego
pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin lekcyjnych. Cały program może zostać przeprowadzony w ciągu jednego dnia. W tej kwestii jest duża dowolność. Nie należy natomiast zbyt rozciągnąć w czasie realizacji programu, ponieważ jego oddziaływanie będzie mniejsze.
I część programu: „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”. Najważniejsze tezy tej części programu:

  • życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości; 
  • substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

II część programu: „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).
Najważniejsze tezy tej części programu:

  • substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
  • substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

III część programu: „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).
Najważniejsze tezy tej części programu:

  • substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;
  • miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

Program oparty jest na aktywizacji uczestników, którzy w wyniku zadawanych przez prowadzącego pytań, formułują tezy, są autorami komunikatów profilaktycznych.

Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką. Pan dr Wojcieszek przedstawił wyniki ewaluacji formatywnej programu przeprowadzonego przez Autora wśród studentów (40 osób, średnia wieku: 22,5 roku). Wyniki ewaluacji potwierdzają, że struktura programu jest prawidłowo zaprojektowana. 95 % osób biorących udział w zajęciach pozytywnie je oceniło. 100% uczestników uważa, że należy proponować takie zajęcia osobom w ich wieku. 65% badanych oceniło, że uczestnicy zajęć będą po nich bardziej ostrożni w kwestii używania substancji psychoaktywnych. 100 % uczestników odpowiedziało, że chciałoby, aby w przyszłości ich dzieci wzięły udział w takich zajęciach w szkole. W zwróconych ankietach ewaluacyjnych było bardzo dużo komentarzy wpisów potwierdzających zasadność podejmowanej tematyki. Wyniki ankiety wskazują na przydatność programu, narzędzi oraz dobrą dynamikę pracy opartą o zaproponowaną strukturę programu.