Kampania społeczna, organizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny „ Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, realizowana w ramach „Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Kampania współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Materiały do pobrania: