Inne

Punkt przyjmowania prób do badań mikrobiologicznych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella czynny jest

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 830 do 1100 ,

tel. kontaktowy (52) 357-46-57 wew. 22 (pokój nr 7, wejście ze szczytu budynku)


WYDAWANIE ZLECEŃ NA BADANIA I WYMAZÓWEK

Przed rozpoczęciem badań należy pobrać zlecenie na badanie oraz wymazówki.

Zlecenie na badania oraz wymazówki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach:

- od 830 do 1100 (pokój nr 7),

- od 725 do 830 oraz 1130 do 1500 w sekretariacie (pokój nr 1).


 PRZYJMOWANIE PRÓB

Próby do badań przyjmowane są w pokoju nr 7:

- we wtorki i czwartki- od stycznia do marca i od lipca do września (I i III kwartał),

- w poniedziałki i środy- od kwietnia do czerwca i od października do grudnia (II i IV kwartał).


WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Wyniki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 11:00 (pokój nr 7).


Przed zgłoszeniem się po wyniki proszę upewnić się telefonicznie czy punkt jest czynny.


UWAGA!

Od 01.07.2018 roku w punkcie przyjmowane są tylko próby od firm i instytucji, z którymi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ma podpisaną umowę.

Pozostałe osoby proszone są o indywidualne dostarczenie prób do WSSE Bydgoszcz,

ul. Kujawska 4, tel. (52) 37-618-00 (centrala).

Zadania Promocja Zdrowia

Pliki do pobrania