Komunikaty i ogłoszenia

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące epidemii COVID-19 oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu).

Stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie wykonywania testów immunologicznych pracownikom placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oświatowych.

Wytyczne dla funkcjonowania siłowni / klubu fitness w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.