Komunikaty i ogłoszenia

    

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Niezwłocznie po otrzymaniu wyniku badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2

pracownicy PSSE w Inowrocławiu poinformują o jego wyniku osoby zainteresowane

(bez konieczności kontaktu z Państwa strony).

 

Bardzo prosimy o cierpliwość i nie blokowanie

linii telefonicznej.

 

 

Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy / na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego

 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.