W dniach 31 maja i 1 czerwca 2016r. został ogłoszony konkurs Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa                         Higienicznego , pt. "Oddal to".

          Konkurs "Oddal to" poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji "Oddal to". Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach- dla ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

         W pierwszym przypadku zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji będą zgłaszane przez uczestników w terminie poprzez dedykowaną stronę internetową- www.oddalto.gis.gov.pl