Przyjmowanie próbek do badań mikrobiologicznych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella

Punkt przyjmowania prób jest czynny codziennie w godz. 8.30-11.00

 

Próby do badań przyjmowane są:

- we wtorki i czwartki- od stycznia do marca i od lipca do września (I i III kwartał)

- w poniedziałki i środy- od kwietnia do czerwca i od października do grudnia (II i IV kwartał)

Należy podejść do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu i pobrać zlecenia, wymazówki.

 

Od 01.07.2018 r. PUNKT PRZYJMUJE TYLKO PRÓBY OD FIRM I INSTYTUCJI, Z KTÓRYMI WSSE BYDGOSZCZ MA PODPISANĄ UMOWĘ .

POZOSTAŁE OSOBY PROSZONE SĄ O INDYWIDUALNE DOSTARCZENIE PRÓB DO WSSE BYDGOSZCZ, UL. KUJAWSKA 4.

 

Wydawanie wyników badań

od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 11:00 ( Pokój Nr 7 )

 

Tel. kontaktowy (52) 357-46-57 wew. 22

 

http://pwisbydgoszcz.pl/