Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu jest czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:25 - 15:00

 

 Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w czwartki od godz. 11:00 do godz. 13:00