"Współpraca na rzecz poprawy jakości odżywiania w placówkach oświatowych" ogólnopolskie szkolenie dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.