Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu na 2015 r. wynosi 2 551 000,00 złotych.