Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu

mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska

 

Zastępca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Piotr Jałoszyński

 

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

 Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

mgr inż. Halina Michalska

 

Kierownik Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego

mgr inż. Małgorzata Lewandowska

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Iwona Kostrzycka

 

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

mgr Agnieszka Strzelecka 

  

Główny Księgowy

Beata Strzelecka

 

Specjalista ds. Systemu Jakości

mgr inż. Małgorzata Lewandowska