Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu

mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska

 

Zastępca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Piotr Jałoszyński

 

 Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

mgr Gabriela Lewicka

 

Kierownik Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego

mgr inż. Małgorzata Lewandowska

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Iwona Kostrzycka

 

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

mgr Agnieszka Strzelecka 

 

Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

 mgr inż. Halina Michalska

 

Główny Księgowy

Beata Strzelecka

 

Specjalista ds. Systemu Jakości

mgr inż. Joanna Drzewiecka