Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu zarządza majątkiem Skarbu Państwa, który obejmuje:

  • budynek biurowo-laboratoryjny o powierzchni zabudowy 426,82 m2 na działce nr 223/1 o powierzchni 880 m2 przy Placu Klasztornym 1b w Inowrocławiu.
  • wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej wynosi 1.011.449,88 złotych, a pozostałych środków trwałych 423.156,35 złotych.