Na podstawie Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 t.j.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu inowrocławskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu może upoważnić niektórych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (art. 35 ust. 1 w/w Ustawy).