Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu działa na

podstawie Zarządzenia Dyrektora PSSE w Inowrocławiu Nr 13 z dnia

17 października 2006 r.

– podstawa prawna Ustawa z dnia 29.01.2004 r.  „Prawo zamówień publicznych „ ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.).