Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy nadzór nad:

 • placówkami nauczania i wychowania,
 • wyposażeniem przedszkoli i szkół w certyfikowane meble,
 • spełnieniem wymagań w stosunku do urządzeń i sprzętu sportowego w szkołach,
 • dostosowaniem mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w placówkach oświatowo - wychowawczych,
 • higieną procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych,
 • warunkami do utrzymania higieny w placówkach oświatowo - wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia uczniom dostępu do bieżącej ciepłej wody,
 • zapewnieniem uczniom możliwości pozostawiania podręczników i przyborów w szkołach,
 • warunkami do realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach,
 • placówkami wypoczynku zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • placówkami wypoczynku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • nad przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego 2013/2014, 

 

 • wydajemy decyzje administracyjne mające na celu poprawienie stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych placówek,
 • wydajemy opinie sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych, punktów przedszkolnych i przedszkoli,
 • rozpatrujemy interwencje dotyczące nadzorowanych placówek.