Wzory formularzy stosowanych w nadzorze epidemiologicznym dostępne są także na stronie NIZP-PZH: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/index.htm

Zakładki: Aktualne Zgłoszenia, Sprawozdania zbiorcze, Inne Formularze.

 

FORMULARZE DO POBRANIA !