Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu uprzejmie informuje, że rozpoczęła się kampania edukacyjno-informacyjna pn. „Rzuć dymka” prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie skierowana do kobiet w wieku lat 40 i więcej, które palą tytoń.

Kampania jest elementem „Profilaktycznego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2014-2018”.

Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucania palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

W ramach zaplanowanych działań ukażą się artykuły w prasie i internecie, został opracowany banner internetowy oraz spot, który w dniach 5-19 września br. będzie emitowany na monitorach LCD w środkach transportu publicznego w 17 wybranych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Bydgoszczy, Szczecin, Lublin, Częstochowa, Gdynia, Białystok, Toruń, Kielce, Poznań, Wrocław).

 

Kampania edukacyjno-informacyjna