Szukaj
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu

Powiat Inowrocławski - Logo

Przejdź do strony Głównego Inspektora Sanitarnego

Przejdź do strony Ministerstwa Zdrowia

Przejdź do strony Państwowego Zakładu Higieny

Przejdź do strony Krajowego Centrum ds. AIDS

Przejdź do strony Krajowego Centrum Informacyjnego

Przejdź do strony Instytutu Żywności i Żywienia

Przejdź do strony Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Przejdź do strony Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Przejdź do strony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Akcja informacyjna

Doświadczenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że na temat szczepień ochronnych poszukujecie Państwo informacji rzetelnej, wiarygodnej i przystępnej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest akcja informacyjna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.

Poszukujesz rzetelnych informacji na temat:

 • szczepień obowiązkowych
 • szczepień zalecanych
 • szczepień dla kobiet w ciąży
 • szczepień dla osób starszych
 • szczepień w podróżach zagranicznych
 • niepożądanych odczynów poszczepiennych
 • organizacji szczepień ochronnych w Polsce
 • praw Pacjenta w aspekcie szczepień ochronnych
 • opinii ekspertów na temat szczepień

Dlaczego Główny Inspektorat Sanitarny?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) do zakresu działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy między innymi inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej. Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu kampanii oraz akcji na rzecz dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych wynikających z analizy sytuacji epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, a także innych programów zmierzających do umacniania i poprawy zdrowia społeczeństwa w Polsce.

Cel akcji

Celem akcji informacyjnej pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” jest:

 • zwiększenie zaufania społeczeństwa do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień ochronnych
 • wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych

 Źródło: Materiały informacyjne na temat akcji "Zaszczep w sobie chęć szczepienia"

Szczegółowe informacje na temat akcji "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" można znaleźć na stronie http://szczepienia.gis.gov.pl/

ABC zbieracza grzybówPROJEKT KIK/35 “Zapobieganie zakażeniom HCV”

Artykuł o tym jak walczyć z Wszawicą  Akcja Trzymaj Formę

Dopalacze  Kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie w uzależnieniu od różnych używek

Akcja promująca szczepienia - Zaszczep w sobie chęć szczepienia  Kompania skierowana przeciw nadużywaniu antybiotyków

   Społeczna kampania na rzecz profilaktyki grypyAkcja "Zdrowie w ciąży"

Copyright © 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. All rights reserved.