Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Akcja informacyjna

Doświadczenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że na temat szczepień ochronnych poszukujecie Państwo informacji rzetelnej, wiarygodnej i przystępnej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest akcja informacyjna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.

Poszukujesz rzetelnych informacji na temat:

 • szczepień obowiązkowych
 • szczepień zalecanych
 • szczepień dla kobiet w ciąży
 • szczepień dla osób starszych
 • szczepień w podróżach zagranicznych
 • niepożądanych odczynów poszczepiennych
 • organizacji szczepień ochronnych w Polsce
 • praw Pacjenta w aspekcie szczepień ochronnych
 • opinii ekspertów na temat szczepień

Dlaczego Główny Inspektorat Sanitarny?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) do zakresu działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy między innymi inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej. Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu kampanii oraz akcji na rzecz dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych wynikających z analizy sytuacji epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, a także innych programów zmierzających do umacniania i poprawy zdrowia społeczeństwa w Polsce.

Cel akcji

Celem akcji informacyjnej pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” jest:

 • zwiększenie zaufania społeczeństwa do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień ochronnych
 • wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych

 Źródło: Materiały informacyjne na temat akcji "Zaszczep w sobie chęć szczepienia"

Szczegółowe informacje na temat akcji "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" można znaleźć na stronie http://szczepienia.gis.gov.pl/